ภาพการทำงาน

บริการของเรา

การกำจัดปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรังโดยมีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ดูรายละเอียด

การกำจัดหนู

หนูเป็นสัตว์ที่ฉลาด และเป็นทั้งสัตว์พาหะนำโรคร้ายแรงหลายชนิดมาสู่ร่างกายคนเราเช่น กาฬโรค โรคฉี่หนู ซึ่งทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดูรายละเอียด

การกำจัดมด

เป็นผลิตภัณฑ์เหยื่อเจลกำจัดมด ใช้ควบคุมและกำจัดมดได้ ตายทั้งรัง ลักษณะเจลเป็นสีฟ้าใส มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยดึงดูดมดให้มากินเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียด

การกำจัดแมลงสาป

แมลงสาบ คือแมลงชนิดหนึ่ง โดยชื่อภาษาอังกฤษนั้นมีที่มาจากภาษาละติน แมลงสาบนั้นเป็นแมลงที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ยาวนานกว่ามนุษย์หลายเท่า ดูรายละเอียด

การกำจัดยุง

ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงมีในโลกตั้งแต่ยุค ดูรายละเอียด

การกำจัดตัวเรือด

ตัวเรือดนั้น เป็นแมลงที่จะดูดกินเลือดสัตว์และคนเป็นอาหารเป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก มีลำตัวกว้างเป็นรูปไข่และแบยาว ดูรายละเอียด