ภาพการทำงาน

บริการป้องกัน และ กำจัดมด

ภายในตัวบ้านหรืออาคาร

เจ้าหน้าที่จะสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของ มด บริเวณทางเดินของ มด บริเวณมุมอับชื้น หรือแหล่งอาหารของ มด และแหล่งบริเวณต่าง ๆ ภายในตัวบ้านเช่น วงกบประตู หน้าต่าง ท่อน้ำทิ้ง จุดที่ทิ้งเศษอาหาร รอยแตก รอยร้าวผนังบ้านหรืออาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ เป็นต้น

ภายนอกตัวบ้านหรืออาคาร

ในกรณีพบรังมดให้ทำลายและใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในบริเวณนั้น ๆ บริเวณสนามหญ้า หรือกำแพงบ้าน ใช้สเปรย์สารเคมีป้องกันมด และบริเวณรอบ ๆ ริมบ้านหรืออาคารอาจจะใช้เคมีผงโรยโดยรอบเพื่อป้องกันมดนำอาหารเข้ามาในบ้านได้

การเตรียมพื้นที่ในการฉีดมด

  • บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารปิดฝาให้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี
  • ส่วนประกอบบริเวณอื่นๆ อาจจะต้องเก็บจัดเข้าของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้

ข้อแนะนำ

  • การกำจัด มด ที่ดีที่สุด คือการจัดการสุขาภิบาลภายในตัวบ้านการดูแลและรักษาความสะอาด ความชื้นในห้องครัว หรือมุมอับให้สะอาดอยู่เสมอ
  • การจัดเก็บขยะหรือเศษอาหารภายในบ้านควรจะทำอย่างสม่ำเสมอและทุกวัน ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน ซึ่ง มด อาจจะเข้ามาหาอาหารและเข้ามารบกวนภายในบ้านได้

ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก