ภาพการทำงาน

บริการกำจัดตัวเรือด

สถานที่ๆ พบปัญหาตัวเรือดมากที่สุดในปัจจุบัน คือ โรงแรม มีทั้งในกรุงเทพฯ และทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว อาจจะมีการระบาดมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ก่อนหน้าจะมาพักโรงแรมที่เกิดปัญหา ทำให้ “ตัวเรือด” ติดมากับกระเป๋าเดินทาง หรือตะเข็บกางเกง

ตัวเรือดนั้น (Bedbug) เป็นแมลงประเภทมวนชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ Cimicidae เป็นแมลงที่จะดูดกินเลือดสัตว์และคนเป็นอาหาร เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก มีลำตัวกว้างเป็นรูปไข่และแบยาวประมาณ 3-5 มม. มีสีน้ำตาลแดง ปากเป็นแบบเจาะ-ดูด (piercing-sucking type) ขาของตัวเรือดเป็นแบบขาเกี่ยว (clinging leg) ซึ่งจะมีลักษณะเด่น คือ ปล้อง tibia เป็นง่าม และขาปล้องสุดท้าย คือ claw จะยาวโค้งคล้ายตะขอ เรือดเป็นปรสิตที่ไม่ได้อยู่กับ host แต่จะกัด host เมื่อรู้สึกหิว และมีความปราดเปรียวในเวลากลางคืน

ชนิดที่พบในประเทศไทย คือ Cimex sp. หลังจากดูดกินเลือดแล้วสีลำตัวจะคล้ำลงปากของตัวเรือด จะมีลักษณะโค้งงอสามารถสอดเข้าไปในร่องด้านล่างของลำตัว แต่เมื่อต้องการดูดเลือดจึงจะยื่นส่วนปากออกมาแทงเข้าไปดูดเลือด ผู้ที่ถูกดูดกินเลือดจะรู้สึกเจ็บในบริเวณที่ถูกกัด โดยจะมองไม่เห็นตัวเรือดแต่จะทิ้งรอยผื่นแดงไว้บนผิวหนัง และต่อมาก็จะเกิดอาการเป็นผื่นแพ้เจ็บปวดอีกทั้งถ้าเกิดอาการคันและไปเกามากๆ จะยิ่งอักเสบจนเกิดการติดเชื้อซ้ำทำให้รอยแผลหายยากขึ้น ปกติแล้วตัวเรือดจะออกมาดูดกินเลือดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในที่มืดอย่างเวลาปิดไฟเข้านอน ขณะที่ตอนกลางวัน “ ตัวเรือด ” จะหลบซ่อนตัวซึ่งอาศัยอยู่ตามตะเข็บที่นอน , ซอกเตียง , เก้าอี้ , ตามรอยแตกของผนังห้อง/ผนังอาคาร , เพดานห้อง , พื้นห้อง รวมทั้งตามอาคารที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาลโดยเฉพาะสถานที่ๆ ค่อนข้างสกปรก และมีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็น

แทบไม่น่าเชื่อ หลังจากทำการฉีดพ่นสารเคมีอย่างถูกวิธีแล้ว ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินผลในโรงแรมแห่งหนึ่งสำรวจพบซากตัวเรือดตายห้อง 501 จำนวน 30 ตัว และห้อง 502 จำนวนมากถึง 75 ตัว และไม่พบตัวเรือดที่ยังมีชีวิตอยู่ ปกติแล้วปัญหาตัวเรือดจะเกิดขึ้นกับห้องพักของโรงแรมที่อยู่ติดกัน โดยเฉพาะ Floor ที่ปูด้วยพรหมจะมีการแพร่กระจายของตัวเรือดมากกว่า การกำจัด “ ตัวเรือด ” จึงต้องพิจารณาพื้นที่เป็นสำคัญ