ภาพการทำงาน

บริการกำจัดแมลงสาบ

แมลงสาบคือแมลงชนิดหนึ่ง โดยชื่อภาษาอังกฤษนั้นมีที่มาจากภาษาละติน แมลงสาบนั้นเป็นแมลงที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ยาวนานกว่ามนุษย์หลายเท่าหรือนานประมาณ 250 ล้านปี ความแตกต่างของแมลงสาบโบราณกับแมลงสาบในปัจจุบัน คือช่องออกไข่ที่ปลายช่องท้องของมัน และมีการค้นพบฟอสซิล ( fossil ) แมลงสาบที่เป็นยุคปัจจุบันคือมีรังไข่เหมือนกับปัจจุบันในยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากโลกไปแล้ว หรือที่เรียกว่ายุค Mesozoic

แมลงสาบสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม เนื่องจากการที่แมลงสาบกินทุกอย่างเป็นอาหาร บางสายพันธุ์สามารถกินไม้ได้ด้วย แมลงสาบจะปรากฏตัวให้เห็นอยู่ในประเทศที่เป็นเขตเมืองร้อน แมลงสาบในประเทศไทยจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน แหล่งของเสีย ขยะแมลงสาบที่อาศัยอยู่ตามฟาร์ม เช่น โรงผสมอาหารสัตว์ ปัจจุบันมีวิธีกำจัดแมลงสาบโดยชีวะวิธี ด้วยแมลงที่เป็นศัตรู เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง

จากหลักฐานซึ่งเป็น ฟอสซิล (fossil) ที่ถูกค้นพบตามการจำแนกแมลงทางวิทยาศาสตร์แมลงสาบถูกจัดกลุ่มไว้ในชั้น(class) Insicta , อันดับ (order) Orthoptera หรือแมลงสาบอาจจะถูกจัดอันดับ Dictyoptera หรือ Blattodea ก็ได้ซึ่งการจำแนกที่แตกต่างกันเหล่านี้เกิดขึ้น จากการใช้ลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันมาใช้ในการจำแนก แมลงสาบถูกจำแนกย่อยเป็วงศ์ (family) ต่างๆกัน จนกระทั่งปัจจุบันนี้ แมลงสาบ ที่พบทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ชนิด

โดยทั่วไปที่รู้จักกันดีจะเป็นสายพันธุ์ Periplaneta americana ซึ่งสายพันธุ์นี้มีลำตัวยาวประมาณ 30 มิลลิเมตร แมลงสาบอยู่ในวงศ์ Blattidae ส่วนแมลงสาบไทยหรือแมลงสาบในสายพันธุ์เอเชียจะอยู่ในวงศ์ Blattella asahinai ซึ่งมีความยาวลำตัวประมาณ 2 เซนติเมตรขึ้นไป

บริการป้องกันกำจัดแมลงสาบ

  • 1. การใช้สารเคมีชนิดน้ำกับแมลงคลาน (มด,แมลงสาบ) ในระยะตัวเต็มวัยการหวังผล เพื่อลดจำนวนประชากร ในระยะสืบพันธุ์ ทำให้ไม่มีการแพร่พันธุ์ขยายตัวของประชากรแมลง

  • 2. การใช้สารเคมีสำเร็จรูปชนิดเจล (แมลงสาบ) ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงกับแมลงสาบเท่านั้น ใช้บริการในที่ ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดน้ำได้ โดยไม่มีกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสถานที่และหลังการบริการคนสามารถเข้าปฏิบัติงานต่อได้ทันที

  • 3. การเลือกใช้เครื่องพ่นหมอกควัน (สวิงฟอกซ์ : SwingFog) ซึ่งจะใช้ในการบริการภายนอกอาคารสถานที่เท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการอบท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง ที่เป็นแหล่งหลบซ่อนพักพิงของแมลงสาบ อีกทั้งจะสามารถ ทำลายลูกน้ำยุงซึ่งเป็นระยะตัวอ่อน และอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำ ก่อนที่จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยต่อไป



ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก