ภาพการทำงาน

รายชื่อลูกค้า

 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง
 • การไฟฟ้าสาขาย่อยลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
 • การไฟฟ้าอำเภอท่าศาลา
 • ทต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 • ทต.ทุ่งตะไคร จ.ชุมพร
 • ทต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
 • ทต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
 • ทต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
 • ทต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ที่ว่าการอำเภอลานสกา จ.นครศรีฯ
 • ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง
 • ธนาคารออมสิน สาขาลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา นครศรีธรรมราช
 • บดินทร์รีสอร์ท (นายบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์) จ.ระนอง
 • บริษัท บิลด์ เอมไพร์ จำกัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 • บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด (สาขาจันดี)
 • บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด (สาขาสิชล)
 • บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บ้านพักปลัดจังหวัดระนอง
 • บ้านพักสื่อสารจังหวัดระนอง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จ.ระนอง
 • รพ.สต.บ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 • รพ.สต.บ้านเตรียม อ.คุระบุรี จ.พังงา
 • รพ.สต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 • รพ.สต.มิตรภาพ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
 • วัดห้วยระยะ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
 • ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ระนอง
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
 • สกายแอนด์มูนรีสอร์ท (แหลมพ่อตา) อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 • สำนักงานกองทุนสวนยางจังหวัดตรัง/สัญญาต่อเนื่อง
 • สำนักงานกองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีฯเขต 1/สัญญาต่อเนื่อง
 • สำนักงานกองทุนสวนยางอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
 • สำนักงานกองทุนสวนยางอำเภอฉวาง จ.นครศรีฯ/สัญญาต่อเนื่อง
 • สำนักงานกองทุนสวนยางอำเภอท่าศาลา
 • สำนักงานกองทุนสวนยางอำเภอสิเกาจ. ตรัง/สัญญาต่อเนื่อง
 • สำนักงานจังหวัดระนอง
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
 • สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดระนอง
 • สำนักทางหลวงที่ 14นครศรีธรรมราช / สัญญาต่อเนื่อง
 • สุขเจริญรีสอร์ท ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • หมู่บ้านธัญวณีอ.เมือง จ.ชุมพร
 • หมู่บ้านปากพูนวิลล่า จ.นครศรีฯ บางส่วน
 • หมู่บ้านมณฑาแลนด์ จ.นครศรีฯ บางส่วน
 • หมู่บ้านสยามธานี จ.นครศรีฯ บางส่วน
 • หมู่บ้านแสงตะวันลากูน่า 2 จ.นครศรีฯ บางส่วน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
 • อบต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี
 • อบต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา
 • อบต.ทุ่งสัง
 • อบต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 • อบต.ลำทับ
 • อบต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี
 • อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
 • อบต.เขาทะลุ
 • อบต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
 • เทศบาลตำบลนาบอน
 • เทศบาลตำบลน้ำจืด
 • เทศบาลตำบลปากน้ำ
 • เทศบาลตำบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง
 • เรือ siamjonathan FR. 085 FR. 218 อ. เมือง จ. ระนอง
 • เรือสำราญบดินทร์ 6,7,9 (นายบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์) ต่อสัญญาปีที่ 4 จ. ระนอง
 • โครงการตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง โดย บริษัท $4
 • โครงการลิคโก้โฮม (หลังขนส่งจังหวัดระนอง)
 • โครงการหมู่บ้าน อ.พรหมคีรี จ.นครศรี
 • โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ฯ
 • โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ
 • โรงพยาบาลปลายพระยา จ. กระบี่
 • โรงพยาบาลละอุ่น จ.ระนอง
 • โรงพยาบาลลานสกา
 • โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปาง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกำ
 • โรงเรียนคันธุลี ต่อสัญญาปีที่3
 • โรงเรียนบ้านคันธุลี จ.สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนบ้านด่าน
 • โรงเรียนประทีปศาสตร์
 • โรงเรียนพระแสงวิทยา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 • โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.นครศรีฯ
 • โรงเรียนวัดกัด จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนวัดควนสูง อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
 • โรงเรียนวัดควนส้าน
 • โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
 • โรงเรียนวัดเชิงแตระ จ.นครศรีธรรมราช ต่อสัญญาปีที่3
 • โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา
 • โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
 • โรงแรมพีพี วิวพอยส์ รีสอร์ทต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ (เกาะพีพี) ต่อสัญญาปีที่ 4
 • โรงแรมวิคตอเรีย รีสอร์ท คลับ เกาะคู่ ประเทศพม่า ต่อสัญญาปีที่ 4
 • โรงแรมอันดามันคลับ (เกาะสน) อ.เกาะสอง ประเทศพม่า ต่อสัญญาปีที่ 7
 • โรงแรมเขาพระรีสอร์ทคลับ ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี

ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก