ภาพการทำงาน

บริการป้องกัน และ กำจัดยุง

ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงมีในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้านปีมาแล้ว โดยปกติตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวานในดอกไม้ นอกจากนี้ยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก ยุงตัวเมียจะมีอายุประมาณ 1-3 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิดและสภาพแวดล้อม ส่วนตัวผู้จะมีอายุประมาณ 4-5 วัน จะตายหลังจากผสมพันธุ์เสร็จ

จากรายงานการสำรวจพบว่าทั่วโลกมียุงอยู่มากมายหลายพันชนิด หรือมีมากถึง 3,500 ชนิด (species) ในประเทศไทยมีประมาณ 412 ชนิด ที่คุ้นเคยกันดีคือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) และยุงลาย (Aedes) ยุงบางชนิดแค่ก่อความรำคาญโดยการดูดกินเลือดคนและสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารเท่านั้น แต่ก็มียุงอีกหลายชนิดซึ่งนอกจากจะดูดกินเลือดเป็นอาหารแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงต่างๆ มาสู่คนและสัตว์อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ขั้นตอนดำเนินการ

  • 1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
  • 2. ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด (MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOCGING) ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • 3. ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น
  • 4. ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICIDE)หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ (VACTOR 1 G) ตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่
  • 5. ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำ

  • 1. การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ บริเวณที่มีน้ำขังภายใต้อาคารหรือท่อน้ำทิ้งหรือลำคลอง
  • 2. กำจัดและป้องกันโดยการใช้สารเคมีใส่ในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำหรือไม่ให้ลูกน้ำเติบโตที่จะเป็นยุงในอนาคต โดยใช้สารเคมี Temephos 1% w/w SG ซึ่งออกฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ
  • 3. ใช้น้ำมันก๊าดผสมเคมี ฉีดพ่นสเปรย์ผิวน้ำ เพื่อให้เคมีแขวนลอยกับน้ำมันกำจัดและป้องกันการ วางไข่ของยุงบนผิวน้ำได้
  • 4. ฉีดสเปรย์เคมีรอบตัวอาคารตามแหล่งที่ยุงอาศัยอยู่ เช่น บริเวณต้นไม้ใบหญ้า,บริเวณที่อับชื้น,ท่อระบายน้ำต่าง ๆ