ภาพการทำงาน

ข่าวสารบริษัทฯ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวกการสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวก     เริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูการเหมาะสม ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงหลังฝนตกปีละประมาณ 2-3 ครั้งโดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมีย (Alate or winged reproductive male of feอ่านต่อ