ภาพการทำงาน

บริการกำจัดปลวก

งานติดตั้งระบบท่อส่งน้ำยาเคมีกำจัดปลวกใต้อาคาร

การติดตั้งระบบท่อส่งน้ำยาเคมีกำจัดปลวกใต้อาคาร (อาคารสร้างใหม่) ไม่ได้หมายถึงการป้องกันปัญหาปลวกเข้าทำลายทรัพย์สินภายในอาคาร แต่เป็นการติดตั้งเพื่ออนาคตหากมีการฉีดน้ำยาเคมีกำจัดลงดินใต้อาคาร ไม่ต้องมีการเจาะพื้นอาคาร ซึ่งจะไม่ทำให้พื้นอาคารมีตำหนิจากเจาะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ติดตั้งท่อระบบส่งน้ำยาเคมีกำจัดปลวกใต้อาคาร (PIPE TREATMENT SYSTEM)

1.สำรวจพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงาน

2.งานติดตั้งท่อ PE ป้องกัน/กำจัดปลวก ตามแนวคานคอดิน โดยติดตั้งหัวสปริงเกอร์ทุก 70 ซ.ม.ตามแนวท่อทุกคาน (ตามภาพที่ 2-7) และติดตั้ง Out Let เพื่อฉีดอัดน้ำยาเคมีในแต่ละอาคารทีสำคัญคือความยาวของท่อ PE แต่ละจุดไม่ควรเกิน 18-20 เมตรเพื่อประสิทธิภาพของแรงดันน้ำยาเคมีขณะที่ทำการฉีดอัด

3.มีการวางท่อ PE ในปล่องท่อชาร์ป หรือเสาเก็บท่อระบายน้ำ จากปัญหาปลวกที่เจอบนฝ้าเพดานส่วนมากมักจะเกิดจากจุดที่กล่าวมา ทางบริษัทฯ จึงใช้ท่อ PE ความยาว ~ 100 ซม. ติดตั้ง Single Piece Jets วางไว้ในเสาดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเดินทางไปยังฝ้าเพดาน (ตามภาพที่ 8)

4. งานวางท่อ PE บนพื้นที่ ๆถมดินทราย เช่น พื้นที่ซักล้าง , ห้องน้ำชั้นล่าง โดยทำการขุดหลุมความกว้าง ~ 6 นิ้ววางท่อ Rigid Risers ยาว ~ 30 ซม. พร้อมติดตั้ง Single Piece Jets เชื่อมต่อ กับท่อ PE เพื่อจ่ายน้ำยาเคมีลงดินทุก ๆ ความยาว 1 เมตร ของท่อ PE แล้วนำหินก่อสร้าง เบอร์ 2 เทใส่ในหลุม เพื่อป้องกันการอุดตันของ Single Piece Jets และทำการติดตั้ง Cut Out เพื่อฉีดอัดน้ำยาเคมี

5. ทำการฉีดอัดน้ำยาเคมีผสมเสร็จด้วยหัวฉีดชนิด Sup Soil Pressure Injector ลงดินลึกประมาณ 30 – 50 ซม. ตรงบริเวณส่วนกลางของโครงสร้างตัวอาคาร และด้านนอก (ชายคา) โดยใช้น้ำยาเคมีผสมเสร็จประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร (ทุกตารางเมตร)

6. ทำการ Soil Treatment โดยใช้น้ำยาเคมีผสมเสร็จ 5 ลิตร/ตรม. ทั่วทั้งพื้นที่ภายในคาน และรอบคานด้านนอก (ตามภาพที่ 9)

7. ทำการฉีดพ่นด้วยหัวฉีดชนิด Surface Sprayer ชนิดปูพรมทุกตารางนิ้วบริเวณส่วนกลางของโครงสร้างตัวอาคาร และรอบนอกอาคาร เน้นบริเวณแนวคานคอดินทั้งด้านใน และด้านนอกรอบอาคาร เพื่อให้น้ำยาเคมีไปประสานกับส่วนที่อัดลงดินตามข้อ 6 (ตามภาพที่ 10)

ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก