ภาพการทำงาน

ระบบงานบริการกำจัดปลวก

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

1. ระยะก่อนปลูกสร้างหรือระหว่างการก่อสร้าง

สามารถใช้ระบบการป้องกัน และ กำจัดปลวก ดังนี้

1.1 ระบบวางท่ออัดน้ำยาเคมีและสเปรย์เคมีพรมผิวหน้าดิน (PIPE & SOIL TREATMENT SYSTEM)

1.2 ระบบสเปรย์เคมีพรมผิวหน้าดิน (SOIL TREATMENT SYSTEM)

2. บ้าน/อาคารหลังการก่อสร้าง

สามารถใช้ระบบ การป้องกันและกำจัดปลวก ดังนี้

2.1 อัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ

2.2 ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี (POST CONSTRUCTION SYSTEM)

2.3 ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวกข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก