ภาพการทำงาน

ระบบวางท่ออัดน้ำยาเคมีและสเปรย์เคมีพรมผิวหน้าดิน (PIPE & SOIL TREATMENT SYSTEM)

ระบบวางท่ออัดน้ำยาเคมีใต้พื้นอาคารระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า ระบบวางท่อ ( PIPE TREATMENT ) เป็นระบบป้องกันปลวกถาวรสมบูรณ์แบบที่สามารถคุ้มครองป้องกันอาคาร จากการรุกล้ำทำลายของปลวกได้ตลอดชั่วอายุบ้าน

ข้อดีสำหรับระบบวางท่อเปรียบเทียบกับระบบฉีดพ่นน้ำยาลงดินธรรมดา มี 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ

  • จะสามารถอัดน้ำยาเข้าไปใต้พื้นอาคารผ่านหัวฉีดที่เตรียมไว้ โดยรอบอาคารได้เมื่อพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา ซึ่งนอกจะประหยัดได้ในอนาคตแล้ว ยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน หรือเครื่องใช้อื่นๆ อันอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้อีกด้วย
  • ไม่ทำให้พื้นที่อาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี เช่น หินอ่อน หินกาบ เซรามิค หรือปาร์เก้ เกิดความเสียหาย หรือมีจุดตำหนิอันเนื่องมาจากการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา
  • ไม่ต้องนำน้ำยาปริมาณมากๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร อันอาจสร้างกลิ่นรบกวนและเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย หรือสัตว์เลี้ยงได้

ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ

  • สำรวจสถานที่ก่อนเข้าบริการติดตั้งท่อในตัวอาคาร และให้คำแนะนำในการป้องกันปลวกเบื้องต้น
  • ติดตั้งท่อ HDPE ตามแนวคานภายในทุกคาน
  • ใส่หัวสปิงเกอร์ทุก 1 เมตร
  • ยึดท่อด้วยกิ๊ปรัดท่อ PE ทุก 1 เมตร
  • อัดน้ำยาเคมีลงดินพื้นที่ภายในอาคารทุก 1 เมตร
  • สเปรย์น้ำยาเคมีพรมผิวหน้าดินภายในอาคาร ทุกตารางเมตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • งานวางท่อ เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินงาน หลังจากที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จโดยจะทำการวางท่ออัดน้ำยาขนานติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร และวางขนาดแนวคานส่วนกลาง เพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญๆ ภายใต้พื้นอาคารในอนาคตหลังจากปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริเวณใต้อาคารดังกล่าวอาจจะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งเป็นจุดที่พบปัญหาพบปลวกมากที่สุด

อุปกรณ์

1. ท่อที่นำมาใช้เป็นส่วนสำคัญในเรื่องความแข็งแรง และในการนี้ เป็นท่อ HDPE ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถทนแรงอัดได้สูงและมีความทนทานเป็นพิเศษ
2. ข้อต่อสามทาง 3. ข้อต่องอฉาก 90 องศา
5. แคมป์รัดท่อ 4. ข้อต่อตรง
6. ข้อต่อตรงเกลียวนอก 7. ข้อต่องอฉากเกลียวนอก
8. ฝาปิดปลาย 9. หัวสปริงเกอร์
10. ตะปูตอกคอนกรีต 11. พุกพลาสติก
12. ตะปูเกลียว


ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก