ภาพการทำงาน

การอัดสารเคมีเข้าท่อใต้พื้นอาคารบ้านปลูกสร้างแล้ว

1. อุปกรณ์ในการอัดสารเคมีเข้าท่อ เครื่องจะต้องมีแรงดันสูง และต้องมีความสามารถอัดได้ และกระจายทั่วถึงทุกตารางนิ้ว
2. อุปกรณ์ท่อ จะต้องมีความคงทนต่อแรงดันของเครื่องอัดสารเคมีเข้าท่อ หากอุปกรณ์ในการเดินท่อ และติดตั้งไม่มาตรฐาน ในการอัดสารเคมีเข้าท่อก็เปล่าประโยชน์
3. จะต้องทำการตรวจสอบท่อโดยการอัดน้ำเข้าท่อดูก่อน ว่าอุปกรณ์ท่อใช้ได้หรือเปล่า ก่อนที่จะอัดสารเคมีเข้าท่อ
4. จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ในการอัดสารเคมีเข้าท่อ ว่ามีความสามารถที่จะอัดสารเคมีเข้าท่อได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่อัดเข้าท่อ เครื่องอัดไม่มีแรงดันพอที่จะไปสุดท่อที่ติดตั้งเอาไว้