ภาพการทำงาน

ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี (POST CONSTRUCTION SYSTEM)

Post Construction System ระบบเจาะอัดสารเคมี ป้องกัน กำจัดปลวก ลงดิน เป็นการเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร หลังจากการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของ ปลวก เช่น ใต้บันได ห้องเก็บของบริเวณบิ้วท์อิน วงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น รวมทั้งการ อัดและสเปรย์เคมี ในส่วนปล่องท่อน้ำทิ้ง ปล่องท่อชาร์ป เสาหลอก บริเวณฝ้า การปฏิบัติงานดูแลภายในบ้านชั้นล่าง บน รอบตัวบ้าน สนามหญ้า บริเวณกำแพงบ้าน บริเวณหน้าบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อป้องกันปลวกเข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้

รายละเอียดการให้บริการป้องกันและกำจัดปลวก

 • 1.การอัดเจาะเคลือบน้ำยาเคมีภายในตัวอาคาร (Slab-on-ground) เพื่อป้องกันและกำจัดปลวกสำหรับอาคารที่อยู่ทั่วไป
 • 1.1 อาคารแบบพื้น ค.ส.ล. บนคานติดดิน (Slab-on-ground) ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูขนาด 4 หุน โดยเลือกใช้สว่านตามประเภทของวัสดุปูพื้น แล้วใช้สว่านเจาะคอนกรีตเจาะตามรูเดิมจนทะลุถึงชั้นดินหรือทรายข้างล่างแต่ละรูที่เจาะอยู่ในระดับ 25-30 ซ.ม. จากแนวกำแพง ทิ้งช่วงห่างกันไม่เกิน 1 เมตร ต่อ 1 จุด ตลอดแนวกำแพงผนังห้องด้านในทั้งหมดเพื่ออัดน้ำยาตามระบบมาตรฐานสากล (Sub-Soil Press Injection) ให้ครอบหลุมพื้นที่บริเวณภายในอาคารทั้งหมดหลังจากนั้นจึงทำความสะอาดตกแต่งรูที่เจาะให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด
 • 1.2 อาคารแบบยกพื้นที่ มีช่วงมุดลอดใต้ถุน (Crawl-Spruce) ใช้หัวอัดน้ำยา (sub-Soil Press Injection) อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานด้านใน 20-30 ซ.ม. ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้าน โคนเสาทุกต้นและระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดแล้วใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินภายในซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้วเพื่อให้น้ำยาซึมลงประสานกับน้ำยาซึ่งอัดไว้ในระดับใต้คาน
 • 2. การเจาะอัดเคลือบรอบตัวอาคาร
 • 2.1 บริเวณพื้นที่หินขัด กระเบื้อง หรือ ค.ส.ล. ใช้วิธีเจาะอัดเคลือบน้ำยาและตกแต่งเช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในตัวอาคาร
 • 2.2 บริเวณดิน ทราย หรือกรวดใช้หัวอัดน้ำยา (Sup-Soil Pressure Injector) อัดน้ำยาให้อยู่ห่างจากคานด้านนอก 30 เซนติเมตร โดยทิ้งระยะห่างกัน 50 เซนติเมตร ต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอก
 • 2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกอาคารใช้หัวฉีดยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินแบบพรมไว้ทุกตารางนิ้วตลอดแนวขอบ 2 เมตร โดยตัวอาคาร
 • 3. การฉีดเคลือบน้ำยาโครงไม้ (Wood Treatment) โดยใช้หัวฉีดน้ำยา (Low Pressure Spraayer) ฉีดเคลือบโครงไม้ฝ้า เพดานโดยเน้นหนักตามรอยเลื่อยรอยต่อของโครงไม้ให้น้ำยาเคลือบและซึมเนื้อไม้อย่างทั่วถึง
 • 4. เคมีที่ใช้ในการบริการ
  บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก
  ฟาเดล: ชื่อสามัญ Cypermethrin 25% W/V EW. เลขทะเบียน อย. วอส.43/2555
  อาร์โปรเทค: ชื่อสามัญ Fipronil 2.5% W/V เลขทะเบียน อย. วอส.466/2555
  แม็กเทอร์ร่า: ชื่อสามัญ Fenobucarb 20% W/V เลขทะเบียน อย. วอส.456/2556
  ฟีโนเทค: ชื่อสามัญ Fenobucarb 20% W/V เลขทะเบียน อย. วอส.457/2556
  ไบนิล เทอร์ไมท์ : ชื่อสามัญ D-Limonene 95% ทะเบียน อย.วอส.206/2558 (เป็นสมุนไพรกำจัดปลวก เป็นสารสกัดจากพืชตระกูลส้ม)
 • การเลือกใช้เคมีชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามแนวเหมาะสมกับแมลงที่พบ และสลับเปลี่ยนชนิดของเคมีในประเภทเดียวกัน เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานต่อเคมีของแมลง

การเตรียมเพื่องานอัดน้ำยาเคมีลงดินภายในบ้าน

 • จัดเก็บอาหารหรือเครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้มิดชิด
 • จัดเก็บเอกสาร หนังสือเครื่องมือ เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้
 • จัดเก็บเสื้อผ้า หรืออื่น ๆ ซึ่งอาจปนเปื้อนน้ำยาเคมีได้

ข้อแนะนำดูแลสถานที่

หลังจากที่ได้บริการเจาะพื้นพร้อมอัดน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว ควรดูแลสิ่งต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยจากปลวกและแมลงรบกวน

 • บริเวณจุดที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว เป็นต้น
 • บริเวณจุดที่เป็นส่วนประกอบของไม้ที่เป็นอาหารปลวก เช่น บันได วงกบ ขอบบัว พื้น ปาเก้ ฝ้าเพดาน และส่วนที่เป็นบิลท์อิน
 • ตรวจสอบจุดที่เป็นรอยแตกร้าวหรือท่อน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นจุดที่ปลวกเข้ามาในบ้าน
 • การต่อเติมหรือตกแต่งสถานที่ควรที่จะมีการอัดฉีดด้วยสารเคมีกำจัดปลวก เพื่อป้องกันปลวก
 • การนำดินหรือต้นไม้มาจากภายนอกเข้ามาตกแต่งสถานที่ ควรทำการฉีดสเปรย์เคมีป้องกันปลวกสังเกตแมลงเม่าที่บินเข้ามาผสมพันธุ์และทำรังอาศัยอยู่ในบ้าน เนื่องจากแมลงเม่าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชิวิตปลวก

ระยะเวลารับประกัน

 • ห้างฯ จะรับประกันเป็นระยะเวลา ตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างห้างฯ กับลูกค้า ตามที่ตกลงโดยมีเอกสารรับประกันให้ นับจากวันที่เข้าดำเนินการครั้งแรก โดยจะมีเอกสารรับประกันให้ทุกครั้ง
 • ห้างฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการตามสัญญา ตลอดอายุสัญญารับประกัน
 • เข้าบริการแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกรายละเอียด ในการ์ดบริการทุกครั้งที่ให้บริการ
 • ในกรณีเจอปัญหา ปลวก ก่อนถึงกำหนดบริการครั้งต่อไป สามารถแจ้งล่วงหน้า และทางห้างฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
 • การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ได้ทำการอัดน้ำยาเคมีเท่านั้น ไม่รวมถึงพื้นที่ส่วนต่อเติมภายหลัง

บริการโดยยึดหลัก 5 ประการ

 • มีความซื่อสัตย์
 • บริการด้วยคุณภาพ
 • ตรงต่อเวลา
 • ราคามาตรฐาน
 • สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย


หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 |

ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก