ภาพการทำงาน

ระบบเหยื่อกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอม Xterm คือ... นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ได้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้ให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า “ Trophallaxis ” ปลวก “ ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ ” ปลวกเป็นแมลงสังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืด,อับชื้น , เงียบ โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร เพื่อนำไปป้อนให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่ภายในรัง

อะไรคืออาหารของปลวก?

อาหารของปลวกใต้ดินจะเป็นไม้โดยเฉพาะและวัสดุที่มีเซลลูโลสของไม้ ในลำไส้ของปลวกมี โปรโตซัวร์ ที่ผลิตเอนไซม์สำหรับการย่อยเซลลูโลส ปลวกสามารถกัดฉีกไม้ชิ้นเล็กๆ ด้วยฟันกรามลักษณะเหมือนเลื่อย ปลวกมักเข้าทำลายอาคารและไม้แปรรูป , วงกบประตู , วงกบหน้าต่าง , บัวไม้ของพื้นอาคาร , ฝ้าเพดานยิบซัม , พื้นไม้ปาร์เก้ ,วอลเปเปอร์ , พลาสติก , วัสดุที่ทำจากกระดาษ และ ใยผ้าต่างๆ ผลของการทำลายและกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้างอันสวยงามของไม้ พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องเรือน และกระดาษที่มีค่า

จะรู้ได้อย่างไรว่าในบ้านมีปลวกแล้ว?

ปลวก จะไม่ขึ้นมาเดินบนพื้นผิวอาคารเพื่อหาอาหาร ส่วนใหญ่คุณจะพบตัวปลวกก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าในบ้านอาจจะมีปลวก

 • มีแมลงเม่าบินภายในบ้าน โดยสังเกตว่าบินออกมาจากจุดใด หรือรอบๆ บ้าน บริเวณใกล้แสงไฟหลังจากฝนตก
 • พบทางเดินปลวก จากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน หรือขี้ดินเป็นทางบนพื้นอาคารหรือกำแพง
 • พบปีกแมลงเม่าที่สลัดออก อยู่ใกล้ประตูและกรอบหน้าต่าง สีที่ทาเคลือบบนผิวไม้โปร่งร่อน เมื่อเคาะมีเสียงกลวง
 • มีเสียงการเคลื่อนไหว อย่างวุ่นวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม้


ทำไมควรใช้เหยื่อกำจัดปลวก

การใช้สารเคมีกำจัดปลวกโดยวิธีฉีดอัดลงดิน ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้าน และนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากเพื่อฉีดอัดลงไปใต้ดิน สารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้างและสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลสซึ่งจะทำหน้าที่ “สังเกตการณ์” ตรวจ ดูปลวกเมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้วก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไปนอก จากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้วการวางเหยื่อสำหรับสถานีบน ดินให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้นและ เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติดตั้ง เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมากเมื่อปลวกได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรัง รู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทาง “ ฟีโรโมน ” ของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้นปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่น “ฟีโรโมน ” นี้มายังแหล่งอาหารใหม่“ เอ็กซ์เทอม ” มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร? และ กำจัดปลวก ได้อย่างไร?

 • เอ็กซ์เทอม คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่มตามกระบวนการที่เรียกว่า
 • เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดินขนาดกะทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
 • เอ็กซ์เทอม บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็ก ๆ กระจายทั่วตลับเพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูซับความชื้นได้ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อสารออกฤทธิ์ใน
 • เอ็กซ์เทอม คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อจึงไม่กระทบต่อแมลงหรือสิ่งมีชีวิต อื่นๆและสิ่งแวดล้อม
 • เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด

ลักษณะอาการของปลวกที่ถูกกำจัดตายยกรัง

 • โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายสถานีหรือจำนวนประชากรของ ปลวกงานลดลงในขณะที่จำนวนปลวกทหารสูงขึ้นตามอัตราส่วนลักษณะอาการเช่นนี้ บ่งบอกถึงรังเกือบหมดแล้ว
 • พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้นรอบๆสถานี
 • ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะสูญเสียการควบคุมการเดินไม่สามารถเดินปกติได้ ภายในและรอบๆสถานี
 • ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น

สารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน “ เอ็กซ์เทอม ” เหยื่อกำจัดปลวก มี 2 ชนิด คือ

 • สารควบคุมการเจริญเติบโต ( Insect Growth Regulator-IGRs ) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก
 • สารยับยั้งการลอกคราบ ( Chitin Synthesis Inhibitors-CSI ) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ และปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง


หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3


ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก