ภาพการทำงาน

Tips

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวกชีวิตความเป็นอยู่ และวงจรชีวิตของปลวก     ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรังโดยทั่วไปมีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืดและอับชื้น ประชากรปลวกมีการแอ่านต่อ
  • บ้านปลอดปลวก - รอบรู้เรื่องบ้านๆบ้านปลอดปลวก –  ของคอลัมน์ “รอบรู้เรื่องบ้านๆ”   ท่าน ผู้อ่านครับ บ่อยครั้งที่บ้านพักอาศัยทั่วๆ ไปกว่า 90% มักมีอันต้องผุพังไปก่อนเวลาอันสมควรจากปลวก และแมลงร้ายสารพัดชนิอ่านต่อ