ภาพการทำงาน

บริการกำจัดหนู

หนูเป็นสัตว์ที่ฉลาด และเป็นทั้งสัตว์พาหะนำโรคร้ายแรงหลายชนิดมาสู่ร่างกายคนเราเช่น กาฬโรค โรคฉี่หนู ซึ่งทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินต่างๆรวมมูลค่าปีละหลายร้อยล้าน ทั้งไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร สินค้าปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลที่หนูขับถ่ายออกมา และสิ่งของต่างๆที่ถูกกัดทำลายหนูมาจากแหล่งต่างๆ สามารถออกลูกครั้งละหลาย ๆตัวการกำจัดหนูไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องตรวจดูสถานที่ เช่นห้องครัว , ห้องเก็บของ , แหล่งอาหาร

เพื่อป้องกันมิให้หนูเข้ามาได้ซึ่งปัญหานี้ทางบริษัทฯ มีวิธีป้องกัน และการกำจัดหนูสามารถทำได้หลายวิธีเช่น ใช้เหยื่อพิษกรงดัก , กาวดัก หรือใช้สมุนไพรธรรมชาติไล่ไม่ให้หนูเข้ามาในบริเวณพื้นที่ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านกำจัดหนูภายใต้ระบบงานที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษา/วางแผน และสำรวจสถานที่ ฟรี!!!

ขั้นตอนและวิธีการกำจัดหนู

  • 1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอย หลักฐาน ที่เกิดจากหนู เช่น รูหนุ รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะ ทำลายหรือคลาบไคล เป็นต้น
  • 2. วางเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนขี้ผึ้งและคลุกเม็ด
  • 3. วางกาวตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
  • 4. วางกับดัก จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยใช้กับดักหนูเป็น หรือดักตาย
  • 5. ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่

การลดแหล่งอาศัย : แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ

ลดแหล่งอาหาร : ได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ข้อแนะนำ

การดำเนินการทุกขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วถึงแม้นประสบผลสำเร็จด้วยดี แต่หากขาดการควบคุมดูแลรักษาสภาพอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูจากที่อื่นจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ทำให้การควบคุมหนูต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำให้เสียเวลา ทรัพยากร การควบคุมดูแลสภาพที่สำคัญ ได้แก่การตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด การจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ การดูแลเติมเหยื่อพิษ ในที่ใส่เหยื่อ ไม่ให้ขาดหรือการเพิ่มจุดใส่เหยื่อเพิ่มเติม กรณีที่ใส่เหยื่อจุดเดิมสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ทำให้มีหนูเคลื่อนย้ายเข้ามาเพิ่มเติม ในจุดที่ไม่อยู่ในแผนข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก